Камък за зидария (градеж)

    Камък за зидария (градеж) се използва за изграждане на стени, огради и др.
    Един палет се състои от 10 – 12 бр. на квадратен метър с дебелина от 80мм до 120мм и е с тегло 1000 кг.

    Категория: